Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Tòa án nhân dân quận Hoàng mai vi phạm pháp luật.

Ngày 7-12-2012 UBND quận Hoàng mai ra quyết định cưỡng chế nhà trái luật đối với 6 hộ dân phường Tân mai, khi chưa có nhà tái định cư, chưa có tiền đền bù.

Đến ngày 28-12-2012 UBND quận Hoàng mai huy động gần 1000 nhân viên công lực đem máy móc đến cưỡng chế đập phá sáu hộ dân nói trên.

Hình ảnh nhà Vinh Tran bị phá hôm 28-12-2012.
Cả sáu hộ dân bị cưỡng chế trái luật phường Tân mai, làm đơn khiếu nại UBND quận Hoàng mai, nhưng không có kết quả.
Không đồng tình việc giải quyết khiếu nại của UBND quận Hoàng mai, ngày 8-10-2013 tôi làm đơn khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân quận Hoàng mai.